Sirin H. Johansen: Mandag, Tirsdag, Onsdag og Torsdag

Frank R. Kristiansen: Tirsdag, Onsdag og Torsdag og Fredag

Ole R. Norden: Tirsdag, Onsdag og Torsdag

Seija M. Pedersen - Vikar for Unni Ringberg: Mandag, Tirsdag, Torsdag og Fredag

Trygve S. Deraas: Mandag, Tirsdag, Onsdag og Fredag

Anna Subbotina - Turnuslege: Mandag, Onsdag, Torsdag og Fredag