Vi har kontinuerlig turnuslege som jobber i seks måneder av gangen.