FRA OG MED 23.06.17 TIL OG MED 25.08.17 VIL VI HA REDUSERT KAPASITET PÅ GRUNN AV FERIEAVVIKLING.

VI BER OM AT SAKER SOM IKKE HASTER, F.EKS KONTROLLER, FØRERKORTATTESTER O.L TAS ETTER 25 AUGUST DERSOM MULIG.

ÅPNINGSTIDENE VIL VÆRE SOM VANLIG.

GOD SOMMER