Fysisk oppmøte

Fysisk oppmøte egner seg dersom du trenger å undersøkes av legen eller ta blodprøver.

Her er eksempler på når du må møte opp til fysisk time:

  • Skader
  • Svangerskapskontroller (1. svangerskapskontroll kan med fordel gjøres på videokonsultasjon)
  • Ny oppståtte smerter som brystsmerter, magesmerter o.l.
  • Gynekologiske undersøkelse

Vi ønsker å unngå smitte av koronavirus til pasienter og ansatte. Du skal IKKE møte fysisk på legekontoret dersom du har symptomer på akutt luftveisinfeksjon eller oppkast og diare. 

Ta kontakt per telefon eller ved annen konsultasjonsform for en avklaring.