KONSULTASJONSTYPE

PRIS (KR)

Konsultasjon hos fastlege/vikarlege (ikke-spesialist)

170,-

Konsultasjon hos fastlege/vikarlege (spesialist)                                                                     

224,-

 

 

Enkel pasientkontakt, forespørsel og rådgivning

61,-

Blodprøvetaking og andre prøver

61,-

Utfylling av sykmeldingsblankett (Blankett NAV 08.07.04) når pasienten er forhindret fra å søke lege, rekvisisjon til røntgen og fysioterapi og henvisning til spesialist ved enkel pasientkontakt. Taksten inkluderer forespørsel, rådgivning

69,-

E-konsultasjon hos fastlege/vikarlege  

160,-

E-konsultasjon hos fastlege/vikarlege (kveld)

280,-

Sykebesøk ved allmennpraktiserende lege dag/kveld.

223,-

Sykebesøk ved allmennpraktiserende lege dag (spesialist).                

261,-

Sykebesøk ved allmennpraktiserende lege kveld 

357,-

Sykebesøk ved allmennpraktiserende lege kveld (spesialist)

395,-